...

ระบบอุทธรณ์ข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล


สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

แจ้งขอรหัสเข้าใช้งาน


  การแจ้งขอรหัสเข้าใช้งาน ระบบอุทธรณ์การขอเบิกค่ารักษาพยาบาล ให้ทำการกรอกรหัสโรงพยาบาลแล้วกดยืนยัน โดย สกส.จะส่งรหัสผ่านไปยัง e-mail ของสถานพยาบาลของท่าน


โปรดระบุรหัสสถานพยาบาล ของท่าน

รหัสสถานพยาบาล 5 หลัก (HCODE) :

(เช่น 99999 )