...

ระบบอุทธรณ์ข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล


สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

Login เข้าใช้งานระบบ

โปรดใส่ข้อมูลในช่องที่กำหนด เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ

23 มิถุนายน 2567 18:48 น.:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

- ระบบอุทธรณ์การขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ ที่ถูกปฏิเสธการเบิกเนื่องจากไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

กรณีได้รหัส C02,C04,C05,C21,C22,R53,T05,T75,T76,Q04,Z02

- ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบอุทธรณ์การขอเบิกค่ารักษาพยาบาลสิทธิ์สวัสดิการข้าราชการ